Garantie

De Nederlandse- en Europese wetgeving schrijft voor dat fabrikanten van mobiele telefoons, smartphones en tablets minimaal twee jaar garantie moeten geven op het product. Deze garantie geldt voor alle problemen en defecten waar de gebruiker geen oorzaak van is of waar de gebruiker iets aan kan doen.

Problemen of defecten aan een mobiele telefoon, smartphone of tablet kunnen optreden door productiefouten of zelfs in het dagelijks gebruik van een apparaat. Wanneer bij normaal gebruik een probleem of defect optreedt moet de fabrikant dit probleem of defect binnen de garantie oplossen of repareren. Wanneer bijvoorbeeld binnen 2 jaar na aanschaf van een telefoon, smartphone of tablet de aansluiting van een oplader kapot gaat, moet deze onder de garantie gerepareerd worden aangezien een telefoon, smartphone of tablet bestand moet zijn tegen het ‘dagelijkse gebruik’.

Wettelijke garantie
Er is een verschil tussen de garantie die een fabrikant geeft en de ‘wettelijke garantie’. De garantie die een fabrikant geeft is vaak gelimiteerd en sluit bepaalde zaken uit. Zo wordt beeldschermschermschade vaak door de fabrikant uitgesloten van de garantie. De wettelijke garantie schrijft voor dat een mobiele telefoon, smartphone of tablet moet voldoen aan de verwachtingen en verwachte levensduur van de consument. Is dit niet het geval, dan heeft de consument wettelijk gezien recht op garantie, ook al wordt dit uitgesloten door de fabrikant.

Beroep doen op wettelijke garantie is vaak wat moeilijker omdat u als consument op moet boxen tegen de ‘grote’ fabrikant. Toch heeft u als consument vaak kans op ‘winst’ wanneer uw argumenten waarom u vindt dat u recht heeft op garantie redelijk, billijk en goed onderbouwd zijn.

Een voorbeeld van wettelijke garantie is dat u een tablet koopt van 800 euro waarvan u logischerwijs mag verwachten dat deze bijvoorbeeld drie jaar mee gaat. Op het moment dat de tablet voortijdig kapot gaat, maar buiten de fabrieksgarantie van 2 jaar, mag u op basis van de wettelijke garantie van de fabrikant eisen dat de fabrikant de tablet alsnog onder de garantie repareert. In dit geval is het wel redelijk en billijk dat u samen met de fabrikant de reparatiekosten betaalt. Meestal wordt hierbij de formule gebruikt dat de leeftijd van het product wordt afgezet tegen de verwachte levensduur. Is de leeftijd bijvoorbeed 2,5 jaar en de verwachte levensduur 3 jaar, dan zou het redelijk zijn dat u circa 80 procent van de reparatie betaalt en de fabrikant 20 procent.

Uitsluitingen op de garantie
Doorgaans is stoot-, val- en waterschade alsmede schade of problemen die bewust zijn veroorzaakt uitgesloten van de garantie. In zowel de wettelijke- als de fabrieksgarantie wordt uitgegaan van garantie op een product dat normaal wordt gebruikt voor het doel waarvoor het product is bedoeld. U moet dus zelf zorgen dat uw mobiele telefoon, smartphone en tablet voldoende beschermd zijn tegen stoten, vallen of water. Anderzijds mag van de fabrikant verwacht worden dat hij voor het dagelijkse gebruik van een mobiele telefoon, smartphone of tablet het product voldoende heeft ‘beschermd’ tegen normale incidenten.

Helaas kan een telefoon wel eens per ongeluk vallen of enigszins nat worden (bijvoorbeeld door zweten of een vochtige ruimte). Feitelijk zou een telefoon, smartphone of tablet hiertegen bestand moeten zijn. Is dat niet het geval en kunt u dit aantonen, dan is de fabrikant verplicht het apparaat te repareren. Ook wanneer u uw telefoon bijvoorbeeld iets te hard op tafel legt waarbij er direct schade optreedt, zou sprake moeten zijn van garantie aangezien het product ook hier logischerwijs tegen moet kunnen. Een val van een bureau op de grond (of hoger) valt hier niet meer onder.

Grijze gebieden in garantieregelingen
Stoot-, val- en waterschade worden veelal gebruikt en zelfs misbruikt door de fabrikant of reparatiebedrijven om onder de garantieverplichting uit te komen. De meeste mobiele telefoons, smartphones en tablets hebben in de behuizing een sticker die verkleurd zodra het toestel in contact is gekomen met vocht. Uit onderzoek is gebleken dat deze sticker al heel snel verkleurd. Op het moment dat een toestel voor reparatie wordt aangeboden en de sticker verkleurd blijkt te zijn, wordt meestal het toestel al afgekeurd onder de noemer ‘waterschade’. Dit is niet terecht en ook niet reëel, zeker wanneer het defect geen relatie kan hebben met ‘waterschade’. U kunt de fabrikant of reparateur hierop aanspreken en eisen dat het product alsnog wordt gerepareerd onder de garantie. Ook hierbij geldt: zolang uw eisen redelijk, billijk en goed onderbouwd zijn, is de fabrikant of reparateur verlichting aan zijn garantieverplichting te voldoen.

Beeldschermschade valt soms onder de garantie
Ook beeldschermschade kan soms onder de garantie vallen. Meestal wordt beeldschermschade, bijvoorbeeld een gebroken beeldscherm, aangemerkt als ‘stoot- en valschade’. Wanneer u kunt aantonen dat de schade buiten uw schuld is ontstaan (bijvoorbeeld omdat het een productiefout betreft of omdat het beeldscherm de strak in het toestel zat), moet de fabrikant het probleem onder de garantie oplossen. Leest u bijvoorbeeld op internet dat van een bepaalde mobiele telefoon, smartphone of tablet wel heel veel beeldschermen spontaan kapot gaan, kunt uzelf beroepen op de wettelijke garantie en kunt u aantonen dat het een groter probleem is en dat meer mensen hier last van hebben.

Rooten of Jailbreaken
Een relatief nieuwe troef van fabrikanten of reparateurs om onder de garantie uit te komen zijn toestellen die ‘geroot’ of ‘gejailbreaked’ zijn. Met rooten of jailbreaken krijgt de gebruiker toegang tot het afgeschermde deel van de software op het toestel. De fabrikant keurt toestellen die geroot of gejailbreaked zijn af voor garantie omdat de werking van de software na rooten of jailbreaken niet meer gegarandeerd zou kunnen worden. Een recente juridische uitspraak laat echter zien dat u zelfs met een geroote of gejailbreakte smartphone of tablet nog recht heeft op garantie. Als u kunt aantonen dat het probleem of defect niet ontstaan kan zijn door het rooten of jailbreaken, moet de fabrikant het toestel onder garantie repareren.

Wie is verantwoordelijk voor de garantie?
Voor u als consument is vaak onduidelijk wie eigenlijk verantwoordelijk is voor de garantie. Dit is heel simpel: De winkel of leverancier waarbij u het product heeft gekocht is naar u toe garantieplichtig. Hoe deze winkel of leverancier aan zijn garantieverplichting voldoet is geen zorg voor u. Neem dus geen genoegen met constructies waarbij u zelf achter uw garantie aan moet gaan bij een fabrikant of reparateur. Dit moet de winkel of leverancier voor u doen. De winkel of leverancier is uw aanspreekpunt en is naar u toe wettelijk gezien verplicht u garantie te geven. Bij conflicten moet u dus ook de winkel of leverancier aansprakelijk stellen en van de winkel of leverancier een oplossing eisen.

Wees standvastig maar constructief
Op het moment dat u een probleem of defect krijgt aan uw mobiele telefoon, smartphone of tablet bent u overgeleverd aan de ‘good-will’ van uw winkel of leverancier. Wanneer u goed op de hoogte bent van uw rechten, uw eisen redelijk, billijk en goed onderbouwd zijn en u op basis van uw ‘boeren verstand’ zeker weet dat u recht heeft op garantie, laat u dan niet afschepen. Op het moment dat u van het kasje naar de muur gestuurd wordt, dreig dan na verloop van tijd met juridische stappen als u zeker weet dat u in uw recht staat.

Blijf altijd wel constructief en draag altijd bij aan een oplossing. Zeker wanneer uw mobiele telefoon, smartphone of tablet niet meer onder de fabrieksgarantie valt maar nog wel onder wettelijke garantie, levert een constructieve en oplossende houding vaak meer op dan een starre, boze of agressieve houding.

Top
X